ע"ד בולנט סייהאן

שותף מייסד

נולד באנקרה בשנת 1965. סיים את בית הספר התיכון על שם אטטורק באנקרה ואת הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת אנקרה. היה בעל טור קבוע במשך שנים רבות בכתב העת הכלכלי הלאומי התורכי פלטין וכתב על בעיות השקעה ונוהלי המועצה לשוק ההשקעות התורכי. תרם תרומה ראויה לציון לגיבוש נוהלי המועצה לשוק ההשקעות התורכי והבורסה של איסטנבול. שימש כיועץ במוסדות רבים לאורך זמן. היה שותף מייסד של החברה לחקירות מקצועיות (PROFAR), שימש במנהלת מועצת האנרגיה של משרד עורכי הדין של אנקרה, עבד בבורסה של דלק ובמועצת הפרסום של משפטי אנרגיה. משמש כיועץ לחברות דלק לאומיים ובינלאומיים, משקיעים לאומיים ובינלאומיים שפועלים או מתכוננים לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת בנושאים כגון הליכי קבלת תעודות ורשיונות, בחירת פרויקטים, מימון ונושאים טכניים משפטיים וניהוליים עד לשלב הייצור.

משמש גם כמומחה בנושאי יצירות עתיקות, עתיקות ויצירות אומנות.

משמש כיועץ בנושאי משפטי מיסים ומשפטי תאגידים לחברות מאוגדות ברמה לאומית. בעל נסיון מקצועי עליון בתחום עקיבת וגביית חובות בנקים ומוסדות מימון לאומיים ובנילאומיים, הסכמי בניין תמורת קומה ומשפטי פיצויים.

משפטי אנרגיה

הבורסה של דלק, קנסים כספיים מנהליים, סוגיות משפטיות הנובעות מהסכמים בין חברות חלוקה ומפיצים

אי-התאמות הקשורות לטורבינות רוח, הקמת חברות לייצור אנרגיית רוח, תיקונים בבשקות לקבלת תעודות ואישורים וכו'

חוות סולאריות

משפטי מסחר וחברות

ייעוץ הקמת ופירוק חברות

הסדרת פשיטת רגל

דחיית פשיטת רגל

תביעות משפטיות הקשורות לאחריות משפטית ופלילית של מנהלי חברות

תביעות משפטיות הקשורות לביטול החלטות מועצות כלליות של חברות

גילוי חורים שחורים בחברות, בדיקת וגילוי נזקים הנגרמים בחברות ע"י מנהלים ועובדים

ייעוץ מיסוד הוא הספקת מערכת המאפשרת לחברה מסוימת להמשיך לפעול ולהתפתח בלי תלות במנהליה ועובדיה באופן אישית.

יחסים בין שותפים והוצאת סיכוניהם הפיננסיים מחוץ לחברה,

ניהול חברות עם נכסים מופחתים

בדיקה משפטית ופיננסית של חברות לפני קנייתן

ניהול חברות בשלבי משבר, כולל חברות בעייתיות ואלה שעומדות בפני פשיטת רגל

מסחר אלקטרוני

הכנת הסכמים בין קונים ומוכרים

ייעוץ בענייני ניהול מסחרי (נטל המס, הליכי מכס, הסכמי זכות יתר וכו')

בדיקה משפטית של חברות העומדות להיות לצדדי הסכמים

גיבוש מדיניות פרטיות

תביעות משפטיות הקשורות לשימוש בתוכן אתרים

הליכי חיסול אתרים מפני הפרת זכויות קניין רוחני ושימוש בלתי הוגן

משפטי הוצאה לפועל ופשיטת רגל

עקיבה אחר המחאות, אגרות חוב, קבלות וחובות לפי החלטות בתי משפט והסכמים וגבייתם

גילוי פעולות הסתרת נכס מהמלווה והחזרת הנכס הנדון דרך ביטול הליכים מעורבים

בקשות לשם החלטת דחיית פשיטת רגל

נוהל מכרזים

עקיבה אחר ערעורים ותלונות במסגרת חוק המכרזים הציבוריים

עקיבה אחר תביעות משפטיות הנערכות תחת השגחת בתי משפט מנהליים ובתי משפט למיסים.