סעדים משפטיים בגין חשבונית וגבייה

מי נדרש להנפיק חשבוניות?

         מי חייב בהוצאת חשבוניות מוסדר בסעיף 232 לחוק סדרי המס. אלה; סוחרים סוג ראשון ושני, שהרווחים שלהם נקבעים בצורה פשוטה, וחקלאים המחויבים לנהל ספרים, מחויבים לתת חשבוניות לאנשים הבאים עבור הסחורה שהם מוכרים או העבודה שהם עושים, ולבקש ולקבל חשבוניות מהאנשים האלה.

  • סוחרים מהשורה הראשונה והשנייה;
  • לפרילנסרים;
  • לסוחרים שהרווחים שלהם נקבעים בצורה פשוטה
  • לחקלאים שצריכים לנהל ספרים;
  • לסוחרים פטורים ממס.

מתי צריך להנפיק את החשבונית?

            החשבונית מופקת תוך שבעה ימים לכל היותר ממועד אספקת הסחורה או מיום השירות. חשבוניות שלא הוצאו בתקופה זו נחשבות כאילו לא הוצאו כלל.

התנגדות לחשבונית ומשך ההתנגדות

            בחוק נקבע כי "תוכן" של חשבונית שלא ניתן להתנגד לה תוך שמונה ימים ייחשב כמתקבל. לפי דעת הרוב בדוקטרינה, הסחורה או השירותים הכלולים בחשבונית שלא מתנגדים להם במועד, נחשבים כמסופקים (ביצוע חוזה). בית המשפט העליון, לעומת זאת, חורג מהדוקטרינה וקובע כי אי התנגדות לחשבונית אין משמעה קבלה שהטובין נשוא החשבונית נמסרו או שבוצעו העבודה או השירות.

גביית חובות על בסיס חשבוניות באמצעות הוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל מסדיר את ההליכים והכללים שאנשים יכולים ליישם לגביית חובותיהם זה מזה. שיטת המרדף שניתן ליישם מי שיש בידו חשבונית היא רדיפה ללא שיפוט באמצעות תפיסה כללית.

הליכי הוצאה לפועל נפתחים עם בקשת המעקב שמוגשת על ידי מי שהוציא את החשבונית למשרד ההוצאה לפועל. לבקשת המעקב יש לצרף גם את החשבונית שהיא הבסיס למעקב זה. משרד ההוצאה לפועל המוסמך הוא המקום בו נמצא החייב, לפי כלל השיפוט הכללי. בתי משפט הבוחנים התנגדויות רשות בהליכי חשבונית לגבי חובות כספים רואים גם את משרדי ההוצאה לפועל של מקום מימוש החוב, בו נמצא הנושה, ככשירים, בהתחשב בכך שהחוב הכספי הוא חוב להפטר. משרד ההוצאה לפועל מודיע על צו התשלומים שניתן בהתאם לבקשת המעקב לחייב החשבונית בצירוף צילום החשבונית. תקופת ההתנגדות להליכים ללא פסק דין היא 7 ימים. במידה והוגשה התנגדות על ידי החייב בתוך המועד, יש להגיש תביעה לביטול ההתנגדות בפנייה לבית המשפט. על מנת שהתיק ימשיך להתנהל, על הנושה להגיש תביעה להסרת התנגדות או ביטול התנגדות, בהתקיים התנאים, ולהבטיח את המשך המעקב.

מי שנפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל על סמך החשבונית רשאי להגיש גם "תיק קביעה שלילי" כדי לקבוע שאין לו חוב כזה.