משפטי מסחר והחברות

אנו עומדים ליד חברות בכל תהליך החל משלב הקמתן. במיוחד בתקופות משברים אנו פועלים באופן המהיר האפשרי ביותר ומנהלים פעולות ייוץ משפטי, אמצעים משפטיים דחופים, הקמת יחסים בין שותפים, פשיטת רגל, דחיית פשיטת רגל והסדרת פשיטת רגל.

עם נסיוננו של שנים רבות, אנו מגישים שירותים בנושאים כגון הנהלת ותפעול חברות, הבניה ותפעול מוסדית, חברות משפחתיות וכו'.

בחברות של היום, מפני היותן בעלות צוותים רחבים ומפני ניצול לרעה של אמונה הנובע מהעברת סמכות, נפוצים מקרים שבהם מועצות ניהול, מנכ"לים, חברים וגופים אחרים פועלים למען אינטרסים פרטיים שלהם. מצבים כאלה מצריכים חקירות והליכים פליליים ואנו מגישים שירותים איכותיים בנושאים הנדונים.

אנו מנהלים הליכי מיסוד חברות, גילוי חורים שחורים בחברות, גביית חובות, כתבי אישום ועקיבה אחר תביעות משפטיות, הגנה חוקית על חברות שנמצאים במצב אי-פירעון וכו'.