משפטי אנרגיה

אחד מתחומי המשפטים בימינו החשובים ביותר והמתפתחים במהירות הוא תחום משפטי אנרגיה ולכן על משרדי עורכי דין העוסקים במשפטי אנרגיה לרכוש מוכשרות לעקוב באופן מהיר אחר שינויים חדשניים ומעודכנים. משרדנו הוא משרד בעל צוות מוכשר של מומחים בתחום הנדון ומסוגל לענות לכל מיני צרכים הנובעים מתחום משפטי אנרגיה.

המשרד עוסק בהליכים משפטיים הקשורים לתחרות בלתי הוגנת, מכרזים, מימון פרויקטים, הליכי מכס ופטנטים, כולל עקיבה אחר תביעות משפטיות וכל מיני תהליכים קשורים.