מקרי רשלנות רפואית: טעויות רפואיות ופיצויים

תיקי רשלנות רפואית הם ביטוי לדרישותיהם של נפגעי טעויות רפואיות, שהלכו והתגברו בשנים האחרונות, בבתי המשפט. אם נגרם למטופל נזק כתוצאה מעיסוק רפואי שגוי על ידי רופא או צוות בריאות, ניתן להגיש תביעת רשלנות. טעויות אלו עלולות להתרחש במצבים כמו אבחון או טיפול שגויים, טעות שנעשתה במהלך הניתוח או טעות תרופתית.

דיני נזיקין בגין רשלנות רפואית

נזק

הכוונה היא לאובדן האינטרסים המוגנים על פי דין של אדם עקב רשלנות רפואית, שהיא מעבר לרצונו. הנזק עשוי להיות נזק מהותי או מוסרי. במקרים אלה, פגם וסיבתיות הם הבסיס לשתי הערכות בסיסיות:

פגם

על הרופא או הצוות הרפואי לבצע טעות או רשלנות רפואית בעת מילוי תפקידם. נזק ישיר חייב להיגרם למטופל עקב רשלנות או טעות זו.

קשר סיבתי

ניתן להגדיר סיבתיות כקיומו של קשר סיבה-תוצאה בין נזק לפגם.

סוגי ראיות לפתיחת תיק עקב רשלנות רפואית

על הצד המעוניין להגיש תביעת רשלנות, לאסוף ראיות מספיקות להוכחת רשלנות או אשמה. הנושא החשוב ביותר במקרים כאלה הוא להבחין בין סיבוכים לרשלנות. לפעמים השלכות שליליות שעלולות להתרחש כתוצאות טבעיות של טיפולים יכולות להיות מתוארות כסיבוכים. מנגד, ההשלכות של טעות או פגם בפעולה של הרופא על פי אמות המידה הרפואיות ייחשבו לרשלנות.

למרות שראיות רבות משמשות במקרים של רשלנות, המסמכים התומכים הבסיסיים הם כדלקמן:

1. רישומי בית חולים ורופאים

2. דוחות תהליך טיפול

3.מסמכים רפואיים לגבי תהליכי אבחון וטיפול

4. דוחות ייעוץ

5.דוח מומחים והערכות מומחים

במקרים כאלה, פתיחה וקיום תיק קביעת ראיות המוסדר בסעיף 402 לחוק סדר הדין האזרחי וקבלת דו"ח מרופא, רופא שיניים או בית חולים אחר ובמידת האפשר, חשוב מאוד לצלם ולשמור את החשבוניות (למשל חשבונות בתי חולים) במקרים של נזק כספי. בנוסף, חשוב לעבוד עם עורך דין על מנת זירוז התהליכים ולקבל תמיכה משפטית כנגד גורמים נוספים.

תנאים הקשורים לפיצויים

התיישנות התיק

אופי היחסים בין הרופא למטופל עושה הבדל מבחינת תקופת ההתיישנות. אם יחסי המטופל-רופא מבוססים על חוזה, תביעות הנובעות מהחוזה כפופות להתיישנות של 5 שנים. לעומת זאת, אם יחסי מטופל-רופא אינם מבוססים על חוזה, התביעה מוגבלת לשנתיים מאז חלות הוראות הנזיקין. עם זאת, במקרים של רשלנות, תקופת ההתיישנות היא 10 שנים ממועד ביצוע המעשה, בהתחשב בזמן שלוקח להבנת המעשה הפגום ולהבחין בו. מנגד, בתיקים שיוגשו נגד בתי חולים ציבוריים עקב ליקויי שירות, תחול התיישנות בתיקי סמכות מלאה בנושא המשפט המנהלי.

בית המשפט הממונה

הגשת תיקי פיצויים הנובעים מרשלנות היא ספציפית בהתאם לשאלה האם הרופא המבצע את העיסוק הרפואי עובד במוסד הציבורי או הפרטי. לא ניתן להגיש תביעה ישירות נגד רופאים העובדים במוסדות ציבוריים כמו בתי חולים ממלכתיים, בתי חולים אוניברסיטאיים, רופאי משפחה. הנתבעת בתיק זה היא המינהל. אם בעקבות התביעה יוכרע כי על המינהל לשלם פיצויים, המינהל רשאי להשליך את סכום הפיצויים לרופא הרלוונטי בהתאם לאשמתו. ניתן להגיש תביעה ישירות נגד רופאים העובדים בבתי חולים פרטיים או בפרקטיקה שלהם לאחר הליך הגישור. תיקי פיצויים מהותיים ומוסריים המוגשים נגד רופאים העובדים בבתי חולים פרטיים נמצאים בסמכות השיפוט של הרשות השיפוטית ונידונים בבתי משפט לצרכנות ובמקרים מסוימים בבתי משפט אזרחיים בערכאה ראשונה.