מזה אינקוטרמס (INCOTERMS)?

תנאי מסחר בינלאומיים הוגדרו ע"י לשכת המסחר הבינלאומי (ICC). התנאים מהווים תנאי משלוח שקובעים את אחריותם של הצדדים בפעילויות מסחר בינלאומיים.

מונחי אינקםטרמס בדרך כלל מכילים שלוש אותיות בראשי תיבותיהם ומטרתם החשובה ביותר היא הגדרת פעולות, עלויות וסיכונים בתובלת טובין בינלאומיים. אינקוטרמס קובעים את האחריות לגבי תובלת טובין ואת הסיכונים הקשורים לעלויות תובלה עד לנקודת ההגעה של טובין. אינקוטרמס משומשים ע"י מדינות ומוסדות לאומיים ובינלאומיים כדי לזהות את האפליקציות הנפוצות ביותר במסחר בינלאומי. בדרך זו נמנעות אי-הבנות העלולות להופיע מפני הסדרות ותקנות של מדינות שונות. לכן, אינקוטרמס משמשים בהסכמים מסחריים בכל העולם. אינקוטרמס מוגדרים רק ע"י לשכת המסחר הבינלאומי, הואיל וזה סימן מסחרי ששייך ללשכת המסחר הבינלאומי.

מדובר בטרמינולוגיה מסוימת שמשמת באינקוטרמס והם כדלקמן:

אספקה: העת שבה סיכון הנזק או ההפסד לגבי הטובין עובר מהמוכר לקונה.

הגעה: העת שבה התשלום בעד התובלה מבוצע.

חופשי: באחריותו של המוכר למסור את הסחורה במיקום עליו סוכם מראש.

המוביל: גוף מסוים שהתחייב בהסכם תובלה להוביל את הטובין או לספק את תובלתם דרך מסילות ברזל, כבישים, דרכי אוויר, ים או נהרות או ע"י קומבינציה מסוימת של הדרכים האלה.

משלח מטען: חברה או צד שמסדיר את התובלה או עוזר בעניין.

מסוף: חלל פתוח או סגור, מאגר, מלאי, דרך, מסילת ברזל או מסוף קרגו אווירי.

הכנה ליצוא: שליחת הצהרת היצוא ע"י המוביל וקבלת אישור ליצוא.

בקיצור, אינקוטרמס מכיל ראשי תיבות בעלי שלוש אותיות שמזהים באופן ברור את אחריותם של מוכרים וקונים במסחר בינלאומי. מדובר ב-11 אינקוטרמים שמגדירים את הקווים העיקריים של אחריות מסירת הטובין מהמוכר לקונה.

 (ex works) EXW: האחריות היחידה של המוכר היא אחיזת הטובין במקום השייך לו. התחייבות המוכר מסתיימת בזמן מסירת הטובין והקונה מתחייב לקבל את כל העלויות והסיכונים בקשר לתובלת הטובין עד לנקודת היעד.

FCA (מוביל חופשי): באחריותו של המוכר למסור את הסחורה במיקומו לסוכן שנקבע ע"י הקונה. המוכר אחראי להטענת הטובין לאמצעי התובלה. מעת זו המוכר מקבל על עצמו את כל העלויות והסיכונים..

FAS (Free Alongside Ship): המוכר מחוייב למסור את הסחורה לצד האוניה בנמל ובכך מסיים את חובותיו מול הקונה. עם מסירת הסחורה על הרציף, עוברת האחריות מהמוכר לקונה, כולל כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הסחורה, עלויות וסיכונים.

FOB (Free on Board): המוכר מוסר את הסחורה לאוניה בנמל. עם מסירת הסחורה על הרציף, עוברת האחריות מהמוכר לקונה, כולל כל ההוצאות הכרוכות בהובלת הסחורה, עלויות וסיכונים.

CFR (Cost and Freight): המוכר אחראי להובלת הסחורה עד לנמל היעד ולמסור לאוניה. המוכר משלם את כל ההוצאות לגבי תובלת הסחורה עד לנמל היעד וגם באחריותו לקבל את כל הנזקים והסיכונים לגבי הסחורה עד לעת הטענת הסחורה לאוניה.

CIF (Cost, Insurance, Freight): המוכר מוסר את הטובין באוניה בנמל. המוכר משלם את כל ההוצאות לגבי תובלת הסחורה עד לנמל היעד, מספק את הביטוח ומשלם עליו וגם באחריותו לקבל את כל הנזקים והסיכונים לגבי הסחורה עד לעת הטענת הסחורה לאוניה.

CPT (Carriage Paid to): על המוכר חלה אחריות הובלה לנמל היעד ולמסור את הטובין למוביל. המוכר משלם את ההוצאות התובלה עד לנמל היעד ובאחריותו לקבל את כל הנזקים והסיכונים לגבי הסחורה עד לעת מסירת הסחורה למוביל הראשון.

CIP (Carriage and İnsurance Paid to): על המוכר חלה אחריות הובלה לנמל היעד ולמסור את הטובין למוביל. המוכר משלם את ההוצאות התובלה, מסדיר את הביטוח עד לנמל היעד ומשלם עליו ובאחריותו לקבל את כל הנזקים והסיכונים לגבי הסחורה עד לעת מסירת הסחורה למוביל הראשון.

 DAP(Delivery at Place): המוכר אחראי להובלה עד למיקום שנקבע ע"י הקונה ובאחריותו כל ההוצאות והסיכונים הקשורים לתובלת הטובין למקום היעד.

 DAP(Delivery at Place Unloaded): המוכר אחראי להובלה עד למיקום שנקבע ע"י הקונה ובאחריותו לפנות את הטובין.  הקונה מקבל את כל ההוצאות והסיכונים הקשורים לתובלת הטובין מנמל היעד ליעד הסופי.

 DAP(Delivered Duty Paid): על המוכר להוביל את הטובין לנקודת היעד, להכין אותם לייצוא ולשלם כל מס מכס ומס אחר. באחריות הקונה כל העלויות והסיכונים הקשורים להובלת הסחורה מנמל היעד ליעד הסופי .

המונחים האלה מגדירים את האחריויות לגבי מסירת טובין ולא מכילים הסכמי מכירה. צדדים שמבצעים פעולה מסחרית צריכים לבוא לידי הסכם לגבי סוג של אינקוטרמס שיישמו ולהגדיר את פרטי ההסכם ביניהם.

דורוק ארסלאן

מומחה סחר חוץ ומתורגמן מוסמך