ההבדלים וההשלכות של הסכם העבודה והסכם ייפוי הכוח שנקבע עם הרופא

ישנם כמה הבדלים מהותיים בין תוצאות חוזה העבודה שנקבע עם הרופא לבין חוזה ייפוי הכוח. במאמר זה יינתן מידע על ההגדרה, התכונות והתוצאות של שני סוגי החוזים.

הסכם עבודה ותכונותיו

            חוזה עבודה הוא חוזה שבו הקבלן מתחייב להשלים עבודה מסוימת תוך פרק זמן מסוים והבעלים משלם שכר טרחה תמורת העבודה שבוצעה. חוזה זה הינו חוזה המטיל חובות על שני הצדדים. בחוזה העבודה ישנם שני יסודות בסיסיים: "עבודה" ו"מחיר". תוקפם של חוזים אינו תלוי בשום צורה ויכול להיעשות בעל פה, בכתב או פורמלי, תביעות בגין חוזה עבודה כפופות להתיישנות של 5 שנים. תקופת ההתיישנות מתחילה ממועד מסירת העבודה.

הסכם עבודה שנקבע עם הרופא

            אם רופא עורך הסכם מראש בתנאים מסוימים על אופי, צורת ומשך הטיפול שיעניק למטופלו, חוזה זה נקרא חוזה עבודה. בעיקרו של דבר, הרופא המטפל יוצר עבודה עבור המטופל שלו. חוזה העבודה קובע כי למטופל יש זכות לתבוע פיצויים במידה והרופא לא יקיים את הטיפול שהובטח.

הסכם ייפוי כוח ותכונותיו

            הסכם ייפוי כוח הוא חוזה שבו אדם אחד מסמיך אדם אחר לבצע משימות מסוימות בשמו. למשל, כאשר אדם נותן ייפוי כוח לעורך דין לניהול תיק. כחוזה בהסכמה, חוזה ייפוי הכוח נקבע על ידי הצהרות רצון הדדיות ועקביות של הצדדים. חוזה ייפוי כוח הוא חוזה בהסכמה היוצר התחייבויות. למעט ייפויי כוח שמטרתם לבצע משימה מסוימת, נוצרים בין הצדדים מערכת יחסים בדומה ליחסי חוב קבוע באמצעות חוזה ייפוי כוח.

הסכם ייפוי כוח שנקבע עם הרופא

            על פי הוראות סעיף 506-3 של קוד החובות הטורקי, הרופא, ככלל, צריך לבצע באופן אישי את העבודה שהוא מתחייב לבצע. במסגרת חוזה ייפוי הכוח, הרופא לעולם אינו מתחייב על התוצאה, אך לרופאים יש חובות מסוימות לגבי ההתערבויות הרפואיות שהם מעניקים למטופליהם: כגון חובת הזהירות, חובת הסודיות והנאמנות, חובת הפעולה. בהתאם להנחיות, חובת היידוע. עקב מצבים כאלה, אם נגרם למטופל נזק, אם קיים קשר סיבתי הולם בין הנזק לבין הפעולה שגרמה לנזק, ואם אשם הרופא, יחויב הרופא בפיצוי.

סיכום

         לפי התפיסה השלטת בדוקטרינה; הקשר החוזי בין הרופא למטופל תואם יותר את מרכיבי הסכם ייפוי כוח. הטוענים כי היחסים בין הרופא למטופל הם בגדר הסכם ייפוי כוח, מסבירים טענה זו על פי סעיף 502 של קוד החובות הטורקי:"בעבודות שאינן נופלות לסוג חוזה מיוחד בחוק, חלות הוראות הסכם ייפוי כוח". מאחר והחוזה הרפואי אינו נכלל כחוזה נפרד בTBK מן הראוי להחיל את הוראות "חוזה ייפוי הכוח".