בלוג

חבויות מס של חברות בטורקיה

ניתן לחלק את חבות המס לחבות רחבה וחבות צרה. במובן הרחב, חבות מס היא התחייבותהנובעת מקיום אחריות לתשלום של הנישום עצמו. זוהי חובה הנובעת ממילוי

מהם איזורי סחר חופשיים?

מהו איזור סחר חופשי? איזור סחר חופשי הוא סוג של איזורים כלכליים מיוחדים שנמצאים בתוך מדינה מסויימת אבל מחוץ לאיזור מכסכלשהו. באיזורים חופשיים מבוצעות פעילויות

הגבלת הסכמים

מערכת המשפטים התורכית היא מערכת שאימצה את עיקרון החופש בהסכמים. אך המצב מוגבל ע"י חוקים ותנאי צורה נקבעו בכמה הסכמים. מחד גיסא, מדובר במצבים אחדים

כלל שיקול הדעת העסקי

הרווח בחיי מסחר קשור באופן הדוק לסיכונים מקובלים. סיכונים גם עשויים להביא רווח וגם עלולים לגרום לנזקים חמורים. משקיעים תמיד מחפשים דרכים לכיסוי הפסדיהם ואחת

מזה אינקוטרמס (INCOTERMS)?

תנאי מסחר בינלאומיים הוגדרו ע"י לשכת המסחר הבינלאומי (ICC). התנאים מהווים תנאי משלוח שקובעים את אחריותם של הצדדים בפעילויות מסחר בינלאומיים. מונחי אינקםטרמס בדרך כלל

משפטי ירושה

אנו משרתים בנושאים כגון הכנת צוואות ואכיפתן, תביעות משפטיות הקשורות לצמצום צוואות ע"י יורשים, הכרזות צוואה, הליכי ירושה והליכים עם מוסדות המעורבות בענייני ירושה. עם

משפטי בוררות

שירותי הכרת החלטות של מוסדות בוררות לועזיות בתורכיה ואכיפתן